EN DE
WIR SPRECHEN DEUTSCH / WE ARE SPEAKING IN ENGLISH:
 

Regulamin

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania - prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

 1. Doba hotelowa w kwaterze łowieckiej rozpoczyna się od godz. 1400 w dniu przyjazdu do godz.1200 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerami numer telefonu: 76/8711633 lub 605641897 lub drogą e-mailową na adres jawor@wroclaw.lasy.gov.pl . Przyjęcia zgłoszenia rezerwacji na dany termin dokonuje pracownik Nadleśnictwa Jawor.
 3. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto: BGŻ BNP Paribas S.A 71 20300045 1110 0000 0012 2890 w terminie nie później niż 2 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.
 4. Po dokonaniu przedpłaty, o której mowa w punkcie 3 następuje potwierdzenie rezerwacji przez pracownika Nadleśnictwa telefonicznie lub e-mailem.
 5. Pozostałą kwotę klient jest zobowiązany wpłacić w dniu rozpoczęcia pobytu gotówką w kwaterze lub na wyżej wymieniony rachunek bankowy Nadleśnictwa. W przypadku wpłaty w formie przelewu bankowego, środki pieniężne (pozostała część należności za pobyt) powinny wpłynąć na rachunek bankowy Nadleśnictwa nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu.
 6. Możliwe jest zastosowanie wydłużonego terminu płatności maksymalnie do 14-dni od daty wystawienia faktury. W takich przypadkach klient przy składaniu zamówienia zwraca się z prośbą o zastosowanie terminu płatności i po akceptacji Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor ustalone zostają warunki płatności. W przypadku opóźnienia w płatności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji przez klienta na dwa tygodnie lub wcześniej przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu, kwota zaliczki zostanie zwrócona na wskazane przez niego konto bankowe.
 8. W przypadkach odwołania rezerwacji przez klienta w terminie krótszym niż 2 tygodnie od daty jej potwierdzenia zaliczka nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku wolnych miejsc na kwaterze istnieje możliwość wynajęcia pokoi bez wcześniejszej rezerwacji, dotyczy to terminu krótszego niż 3 dni przed planowanym pobytem. W takich sytuacjach należność za pobyt należy wpłacić w całości w dniu przyjazdu przed dokonaniem meldunku na kwaterze.
 10. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na kwaterze po uzgodnieniu z Leśniczym Łowieckim pod warunkiem, że kwatera dysponuje wolnymi miejscami. więcej >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nadleśnictwo Jawor z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 3, 59-400 Jawor, e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo Jawor przetwarza Pani/a dane w celu dokonania wymaganych prawem czynności.
 2. Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane identyfikacyjne - imię i nazwisko, dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury) przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi noclegowej oraz wystawiania księgowych dokumentów transakcji - w tym faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez naszych upoważnionych pracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przez okres 3 miesięcy w przypadku przetwarzania na podstawie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 10. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

 11. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne w celu realizacji umowy: podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi i innym odbiorcom danych, w tym: kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, podmiotom windykacyjnym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu zalegania z opłatami, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją umowy, oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa;
 12. W związku z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/a dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 13. Pani/a dane osobowe nie będą profilowane.
 14. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa bądź przeciw w stosunku do ich przetwarzania skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.

Formularz kontaktowy:

* - pola muszą zostać wypełnione